настајање

На овој страници ће бити постављен приказ настајања ове збирчице…

Сам одабир садржаја је плод непосредног утицаја емотивног стања творца… по осјећају и мотивима.